Opzeg brief

28-05-2013

Betreft: opzegging abonnement

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik mijn telefoonabonnement met ingang van het eerst mogelijke opzegmoment beƫindigen. Ik wens gebruik te maken van nummerbehoud. Mijn nieuwe provider neemt voor het verlopen van het contract contact met u op om het nummer over te zetten. Dit zal in het uiterste geval twee weken van tevoren gebeuren. Hieronder mijn gegevens.

Klantnummer:
Naam:
Adres:
Postcode + plaats:

Mijn eventueele aan u toegezegde incasso-machtiging met betrekking tot de incassering van het abonnementsgeld komt per diezelfde datum te vervallen. Verder verzoek ik u mij een bevestiging te versturen van deze opzegging.

Met vriendelijke groet,
VOORNAAM + ACHTERNAAM

LIKEMUNspreuk